Bursa de cercetare

Bursa de cercetare a Societăţii Române de Cardiologie

Condiţii de înscriere:

 • Membru SRC (cel puţin în anul curent şi anul precedent)
 • Vârsta ≤ 35 ani (nu va împlini 36 de ani până la 31 decembrie ac)
 • Rezident în cardiologie sau specialist cardiolog
 • Înţelegere prealabilă cu un centru gazdă European, care acceptă să primească aplicantul şi să desfăşoare proiectul de cercetare propus, punând la dispoziţie infrastructura
 • Aplicantul lucrează în România
 • Acordul instituţiei din România în care lucrează aplicantul
 • Scrisori de recomandare de la Şeful Clinicii în care lucrează şi de la încă o persoană din afara Clinicii respective, care cunoaşte activitatea aplicantului
 • Aplicantul nu mai este finanţat dintr-o altă sursă pentru acelaşi proiect.

Aplicaţia:

 • CV aplicant
 • Memoriu de activitate aplicant
 • Lista publicaţiilor (articole originale in extenso în reviste cu peer-review; abstracte publicate în reviste ISI)
 • Propunere detaliată de studiu (în limba engleză) făcută de aplicant în colaborare cu centrul gazdă
 • Scrisori de recomandare.

Suma estimativă pusă la dispoziţie de către SRC: 24.000 Euro pentru 12 luni (2.000 Euro/lună), din care se vor achita toate taxele şi impozitele aferente.

Aplicaţiile vor fi evaluate de către o Comisie a SRC propusă de Preşedintele SRC şi validată de Board.

Principalele criterii de evaluare:
- valoarea proiectului propus şi potenţialul proiectului de a se finaliza prin publicaţii în reviste ISI cu factor de impact;
- CV-ul aplicantului;
- nivelul centrului gazdă şi potenţialul acestuia de a susţine cu succes derularea proiectului.

Data limita propusă pentru primirea aplicaţiilor: 15 decembrie a.c. Aplicatiile se vor trimite pe mail la adresa: office@cardioportal.ro

 

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: