CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2023

“CARDIOLOGISTS OF TOMORROW” este o inițiativă a Societății Europene de Cardiologie (ESC) și a Societăților Naționale de Cardiologie, oferind tinerei generații de cardiologi oportunitatea de a participa la Congresul European de Cardiologie, cea mai importantă manifestare științifică de profil din lume.

Societatea Europeană de Cardiologie va acorda înscrierea gratuită la Congresul ESC care va avea loc la Amsterdam intre 25-28 August 2023 pentru 25 de tineri cardiologi din România.

În plus, în limita fondurilor disponibile, Societatea Română de Cardiologie va acorda câștigătorilor o sumă de 500 euro pentru decontarea costurilor de transport și / sau de cazare pentru participarea onsite.

Condiții de înscriere:

 • membru al Societății Române de Cardiologie (cu taxa la zi);
 • vârsta sub 40 ani;
 • cont "MyESC" actualizat;
 • calitatea de ESC Professional Member.

Prioritate au candidații care sunt autorii unui abstract trimis pentru congresul ESC (dovada trimiterii).

Se transmit pe adresa de email a SRC (office@cardioportal.ro), până la data de 1 aprilie 2023 (inclusiv), următoarele documente:

 • cererea de includere în program, cu menționarea obligatorie a ID ESC;
 • dovada trimiterii abstractului pentru congresul ESC (ulterior, se va trimite dovada acceptării abstractului);
 • dovada ESC Professional Member;
 • copie a cărții de identitate;
 • CV - care să cuprindă criteriile de departajare.

După analizarea tuturor cererilor, un comitet stabilit de către Biroul de Conducere al SRC va definitiva lista candidaților.

Criterii de departajare:

 1. Candidatul este autor principal/co-autor la cel puțin un abstract/ caz clinic trimis pentru congresul ESC 2023 (cu dovada trimiterii de pe site-ul ESC);
 2. Articole publicate in extenso în reviste ISI, cu factor de impact (cu detalii: titlul articolului, autori, revista, anul, volumul, paginile, FI al revistei);
 3. Articole publicate in extenso în reviste indexate PubMed (cu detalii: titlul articolului, autori, revista, anul, volumul, paginile);
 4. Rezumate publicate (cu precizarea: titlul rezumatului, autori, revista, anul, volumul, paginile) în:
 • proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI Web of Knowledge;
 • în volume ale unor manifestări științifice nationale.
 1. Participarea activă la acțiuni ale SRC (se vor preciza activitatea și rolul avut de către candidat).

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: