05 Decembrie 2011

 

Bursa de cercetare a Societăţii Române de Cardiologie

 

Condiţii de înscriere:
•     Membru SRC (cel puţin în anul curent şi anul precedent)
•     Vârsta ≤ 35 ani (nu va împlini 36 de ani până la 31 decembrie 2011)
•     Rezident în cardiologie sau specialist cardiolog
•    Înţelegere prealabilă cu un centru gazdă European, care acceptă să primească aplicantul şi să desfăşoare proiectul de cercetare propus, punând la dispoziţie infrastructura
•     Aplicantul lucrează în România
•     Acordul instituţiei din România în care lucrează aplicantul
•     Scrisori de recomandare de la Şeful Clinicii în care lucrează şi de la încă o persoană din afara Clinicii respective, care cunoaşte activitatea aplicantului
•     Aplicantul nu mai este finanţat dintr-o altă sursă pentru acelaşi proiect.
Aplicaţia:
•     CV aplicant
•     Memoriu de activitate aplicant
•     Lista publicaţiilor (articole originale in extenso în reviste cu peer-review; abstracte publicate în reviste ISI)
•     Propunere detaliată de studiu (în limba engleză) făcută de aplicant în colaborare cu centrul gazdă
•     Scrisori de recomandare.
Suma estimativă pusă la dispoziţie de către SRC: 18.000 Euro pentru 12 luni (1.500 Euro/lună), din care se vor achita toate taxele şi impozitele aferente.
Aplicaţiile vor fi evaluate de către o Comisie a SRC propusă de Preşedintele SRC şi validată de Board.
Principalele criterii de evaluare:
- valoarea proiectului propus şi potenţialul proiectului de a se finaliza prin publicaţii în reviste ISI cu factor de impact;
- CV-ul aplicantului;
- nivelul centrului gazdă şi potenţialul acestuia de a susţine cu succes derularea proiectului.
Data limita propusă pentru primirea aplicaţiilor din acest an: 31 Decembrie 2011.