Bursa de cercetare a SRC

Va prezentam mai jos conditiile de acordare a Bursei de cercetare a Societatii Romane de Cardiologie in anul 2014, adresa de trimitere a aplicatiilor si modul de redactare al acestora. Asteptam cat mai multe aplicatii pe adresa noastra!

 
Premierea rezultatelor cercetării (I) - Premierea excelentei in cercetare

Articole originale in extenso în reviste cotate ISI, cu factor de impact.

Condiţii:

- Aplicantul este autor corespondent pe articol si are afilierea intr-o institutie din Romania
- Aplicantul este membru SRC (cel puţin în anul curent şi în anul precedent)
- Sunt eligibile articole originale publicate în reviste cotate ISI Web of Science (nu de tip “Proceedings Paper”), din categoria Cardiac & Cardiovascular Systems, sau articole originale pe teme de cardiologie publicate în reviste cotate ISI aparţinând altor categorii din clasificarea ISI a revistelor
- Articolul trebuie sa se regaseasca in Baza de Date ISI Web of Science la data premierii
- Revista in care a fost publicat articolul trebuie sa aiba factor de impact, de preferinta > 1
- Se premiaza prioritar publicatiile de tip “Articol original” (“Article”) (Numai in conditii speciale se vor lua in considerare si se vor analiza articole de tip Review sau Editorial)
- Publicatii de tip “Letter”, “Case report” sau “Images” se vor lua in considerare intr-o categorie speciala, numai daca apar in reviste de mare prestigiu si vizibilitate, cu F.I.>10 (v. mai jos)
- Se accepta spre evaluare articole de la aplicanti care nu sunt autori corespondenti pe articol numai in situatia unor articole originale pe tema de cardiologie publicate intr-una din urmatoarele reviste: Nature, Science, New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet (v. mai jos)
- Sunt eligibile doar articolele avand data aparitiei dupa 1 mai 2009 (dupa anuntarea publica a programului SRC de masuri pentru stimularea cercetarii).

Premiile vor fi diferentiate pe categorii, in functie de factorul de impact (F.I.) al revistei in care a fost publicat articolul:
Categoria A – publicatii in reviste cu F.I. ≥ 5 (ex: 3000 Euro)
Categoria B – publicatii in reviste cu F.I. ≥ 3 si Categoria C – publicatii in reviste cu F.I. ≥1 si Categoria D – publicatii in reviste cu F.I. < 1 (ex: 400 Euro)
Publicatii de tip “Letter”, “Case report” sau “Images” se vor lua in considerare intr-o categorie speciala doar daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
- revista in care sunt publicate are F.I. >10
- toti autorii au afiliere in Romania
- articolul respectiv este de cardiologie
Intr-un astfel de caz suma aferenta premierii va fi de 500 Euro/articol.
Publicatii la care aplicantul nu este autor corespondent se vor lua in considerare intr-o categorie speciala doar daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
-  articolul este publicat intr-una din urmatoarele reviste: Nature, Science, New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet
-  autorul/autorii aplicanti au afiliere in Romania
-  articolul respectiv este articol original in extenso, pe tema de cardiologie
Intr-un astfel de caz suma aferenta premierii va fi de 1000 Euro/articol.

Pentru F.I.: se va lua in considerare ultima valoare - disponibila la momentul aplicatiei - a F.I. al revistei respective, publicata de ISI in Journal Citation Reports – Science Edition (ex: pentru un articol publicat in 2010 se va lua in calcul F.I./2009 al revistei respective, publicat in iunie 2010, samd).

Aplicatiile se vor trimite pe mail la adresa: office@cardioportal.ro
Aplicatia va fi facuta de autorul corespondent al articolului si va contine:
- Scrisoare in care se solicita analizarea articolului pentru care se face aplicatia si in care se precizeaza:
- Datele personale ale autorului (data nasterii, pozitia profesionala, titlul didactic/stiintific, adresa institutiei in care lucreaza, nr. de telefon si fax)
- Titlul complet al articolului, numele integrale ale tuturor autorilor, citatia completa, cu data publicarii (numele complet al revistei, anul, volumul si paginile)
- Link catre articol, pe site-ul web al revistei
- Tipul articolului: programul se adreseaza prioritar articolelor originale
- Revista: numele complet, categoria ISI in care este indexata (ex: “Cardiac & Cardiovascular Systems”), ultimul factor de impact disponibil (ex: F.I. / 2010 pentru articolele publicate in 2011)
- ISSN-ul revistei
- numele editorului sef al revistei si adresa sa

Aplicatia va fi insotita de copia articolului in cauza in forma sa finala (pdf), precum si o declaratie pe proprie raspundere semnata de autorul corespondent, prin care se confirma exactitatea datelor furnizate.

Articolele nu se vor premia decat dupa indexarea lor in ISI Web of Science, iar comisia va stabili, dupa analizarea aplicatiei, rezultatul (de tip admis/respins), pentru cele admise stabilind si categoria in care se incadreaza articolul pentru premiere, si suma acordata.