3-5 Octombrie

CONGRESUL NAŢIONAL DE CARDIOLOGIE

 

Casino, Hotel Internaţional – Sinaia

INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA ŞI REDACTAREA REZUMATELOR:
Cerinţe de redactare:
- Caractere: Times New Roman 12 puncte, un rând, fără spaţii libere între paragrafe
- Rezumat: in limba română (cu diacritice) şi engleză (obligatoriu)
- Titlul: carctere bolduite, scris cu majuscule
- Numele autorilor: autorul care susţine lucrarea trebuie subliniat (important pentru tipărirea ecusoanelor); nu folosiţi titluri profesionale/academice
- Afiliere: instituţie, oraş, ţară
Conţinut rezumate:
- Textul propriu-zis va conţine conform standardelor internaţionale: scopul lucrării; material şi metodă;rezultate; concluzii
- Nu se accepta in text tabele si grafice
- Este necesara precizarea modului de prezentare a lucrării (oral/poster). Comitetul ştiinţific al Cogresului îşi rezerva dreptul de a schimba modul de prezentare în funcţie de configuraţia programului stiintific.
- Pentru indexul de subiecte alegeţi unul sau două indexuri din lista de subiecte
Detalii importante:
- Forumularul va fi disponibil începând cu data de 15 Mai 2013 pe adresa www.cardioportal.ro
- Rezumatele se trimit numai electronic (nu se accepta trimiterea rezumatelor prin fax sau curier)
- În cazul in care doriti sătrimiteţi mai multe lucrări, se va complete câte un formular pentru fiecare lucrare
- Ca prim autor nu se acceptă decât maxim 2 lucrări
- Rezumatul va fi trimis împreună cu talonul de înregistrare
- Durata maximă de prezentare a lucrărilor orale este de 10 minute urmată de 5 minute de discuţii
- Posterele au dimensiunea de 60 lăţime/100 înălţime.
- Veţi fi anunţat la timp de modulşi programul prezentării dumneavoastră
- Este importantă corectitudinea datelor pentru corespondenţă: telefon, fax, e-mail

 

Data limita de primire a rezumatelor 20 Iunie 2013 (inclusiv). După această dată nu se mai acceptă rezumate.

Accesati aici formularul pentru inscrirea rezumatelor.