ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE

21 august 2017

ASOCIATIA „SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE” (SRC), cu sediul în Bucuresti, sector 2, strada Avrig nr. 63, constituita în temeiul sentintei civile nr. 2005 din 23.08.1990 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti în dosarul nr. 2047/PJ/1990, înscrisa în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti sub nr. 17/29.11.2005, având codul de identificare fiscala RO5679116, convoaca Adunarea Generala a membrilor Societatii Române de Cardiologie, incepand cu data de 21 august 2017, odata cu deschiderea votului electronic pentru noul Consiliu de Conducere.

Prezentarea rapoartelor Consiliului de Conducere, al trezorierului, comisiei de cenzori, precum si validarea rezultatelor alegerilor se va face la data de Vineri 22 septembrie 2017, Sala Teatru, Casino, interval orar 15.30-16.30.

Prezentul Convocator a fost adus la cunoștința membrilor SRC prin notificare pe adresele de email ale membrilor SRC, precum si prin afisare pe site-ul oficial www.cardioportal.ro.

 

CONVOCATORUL POATE FI ACCESAT AICI