CONVOCATOR Adunarea Generala a membrilor Societății Române de Cardiologie

ASOCIAŢIA „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE” (SRC), cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Avrig nr. 63, constituită în temeiul sentinţei civile nr. 2005 din 23.08.1990 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 2047/PJ/1990, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 17/29.11.2005, având codul de identificare fiscală RO5679116, convoacă Adunarea Generala a membrilor Societății Române de Cardiologie, pentru data de 20 septembrie 2019, ora 15.30, Sala Teatru, Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia.