Convocator Adunarea Generala a SRC

ASOCIAŢIA „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE” (SRC), cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Avrig nr. 63, constituită în temeiul sentinţei civile nr. 2005 din 23.08.1990 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 2047/PJ/1990, având codul de identificare fiscală RO5679116, convoacă Adunarea Generala a membrilor Societății Române de Cardiologie, pentru data de 21 septembrie 2018, ora 15.30, Sala Teatru, Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia.

Ordinea de zi

  1. Aprobarea Raportului preşedintelui Societății Române de Cardiologie, Prof.Dr. Dragos Vinereanu, București
  2. Aprobarea raportului secretarului Societății Române de Cardiologie, Conf.Dr. Ovidiu Chioncel, Bucuresti
  3. Aprobarea Raportului trezorierului Societății Române de Cardiologie, Prof.Dr. Dan Gaita, Timișoara
  4. Aprobarea Raportului Preşedintelui Fundaţiei Române a Inimii, Dr. Gabriel Tatu Chitoiu, București
  5. Validare conducere Grupul Tinerilor Cardiologi
  6. Modificare Statut SRC

Prezentul Convocator va fi adus la cunoștință prin notificare pe adresele de email ale membrilor SRC.

 

Prof.Dr.Dragos Vinereanu,
Presedinte

Conf.Dr.Ovidiu Chioncel
Secretar

Societatea Romana de Cardiologie

Descarcati in format PDF