Convocator pentru Adunarea Generala a membrilor Societății Române de Cardiologie, 22 septembrie 2023

ASOCIAŢIA „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE” (SRC), cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Avrig nr. 63, constituită în temeiul sentinţei civile nr. 2005 din 23.08.1990 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 2047/PJ/1990, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sub nr. 17/29.11.2005, având codul de identificare fiscală 5679116, convoacă Adunarea Generala a membrilor Societății Române de Cardiologie, pentru data de 22 septembrie 2023, ora 15.30, Sala de Teatru, Casino Sinaia.

Ordinea de zi
1. Raportul preşedintelui Societății Române de Cardiologie
2. Raportul secretarului Societății Române de Cardiologie
3. Raportul trezorierului Societății Române de Cardiologie
4. Raportul preşedintelui Fundaţiei Române a Inimii
5. Validare secretar SRC/rezultat alegeri Consiliul de Conducere al Societatii Romane de Cadiologie

Prezentul Convocator a fost adus la cunoștința membrilor SRC prin notificare pe adresele de email ale membrilor SRC, precum si prin postare pe site-ul official
www.cardioportal.ro.

Prof. Dr. Bogdan A. Popescu
Președinte SRC

Prof. Dr. Elisabeta Bădilă
Secretar SRC

Data publicarii: 8 septembrie 2023