Premierea excelentei in cercetare in cardiologie

 
Societatea Română de Cardiologie

 

Premierea excelenţei în cercetare în cardiologie
Articole originale in extenso în reviste cotate ISI, cu factor de impact

 

Condiţii:
- Aplicantul este autor corespondent pe articol si are afilierea intr-o institutie din Romania
- Aplicantul este membru SRC (cel puţin în anul curent şi în anul precedent)
- Sunt eligibile articole originale publicate în reviste cotate ISI Web of Science (nu de tip “Proceedings Paper”), din categoria Cardiac & Cardiovascular Systems, sau articole originale pe teme de cardiologie publicate în reviste cotate ISI aparţinând altor categorii din clasificarea ISI a revistelor
- Articolul trebuie sa se regaseasca in Baza de Date ISI Web of Science la data premierii
- Revista in care a fost publicat articolul trebuie sa aiba factor de impact  1

Se premiaza prioritar publicatiile de tip “Articol original” (“Article”)
Numai in conditii speciale se vor lua in considerare si se vor analiza articole de tip Review sau Editorial (v. mai jos)

- Publicatii de tip “Letter”, “Case report” sau “Images” se vor lua in considerare intr-o categorie speciala, numai daca apar in reviste de mare prestigiu si vizibilitate, cu F.I.>10 (v. mai jos)
- Se accepta spre evaluare articole de la aplicanti care nu sunt autori corespondenti pe articol numai in situatia unor articole originale pe tema de cardiologie publicate intr-una din urmatoarele reviste: Nature, Science, New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet (v. mai jos)
- Sunt eligibile doar articolele avand data aparitiei dupa 1 mai 2009 (dupa anuntarea publica a programului SRC de masuri pentru stimularea cercetarii).

Premiile vor fi diferentiate pe categorii, in functie de factorul de impact (F.I.) al revistei in care a fost publicat articolul:
Categoria A – publicatii in reviste cu F.I. ≥ 5 (ex: 3000 Euro/articol)
Categoria B – publicatii in reviste cu F.I. ≥ 3 si <5 (ex: 1500 Euro/articol)
Categoria C – publicatii in reviste cu F.I. ≥1 si <3 (ex: 750 Euro/articol)

Publicatii de tip “Letter”, “Case report” sau “Images” se vor lua in considerare intr-o categorie speciala doar daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
- revista in care sunt publicate are F.I. 
10

- toti autorii au afiliere in Romania
- articolul respectiv este de cardiologie
Intr-un astfel de caz suma aferenta premierii va fi de 500 Euro/articol.
Publicatii de tip “Review” sau “Editorial” se vor lua in considerare intr-o categorie speciala doar daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
- revista in care sunt publicate are F.I. 
≥3
- toti autorii au afiliere in Romania
- articolul respectiv este de cardiologie
In astfel de cazuri suma aferenta premierii va fi diferentiata in functie de F.I. al revistei: 
- articolele de tip Review vor primi 70% din valoarea aferenta unui articol original publicat intr-o revista cu acelasi F.I.; 
- articolele de tip Editorial vor primi 50% din valoarea aferenta unui articol original 
publicat intr-o revista cu acelasi F.I.. 
Publicatii la care aplicantul nu este autor corespondent se vor lua in considerare intr-o categorie speciala doar daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
-  articolul este publicat intr-una din urmatoarele reviste: Nature, Science, New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet
-  autorul/autorii aplicanti au afiliere in Romania
-  articolul respectiv este articol original in extenso, pe tema de cardiologie
Intr-un astfel de caz suma aferenta premierii va fi de 1000 Euro/articol.


Pentru F.I.: se va lua in considerare ultima valoare – disponibila la momentul aplicatiei – a F.I. al revistei respective, publicata de ISI in Journal Citation Reports – Science Edition (ex: pentru un articol publicat in 2010 se va lua in calcul F.I./2009 al revistei respective, publicat in iunie 2010, samd).

Aplicatiile se vor trimite pe mail la adresa: office@cardioportal.ro
Aplicatia va fi facuta de autorul corespondent al articolului si va contine:
- Scrisoare in care se solicita analizarea articolului pentru care se face aplicatia si in care se precizeaza:
- Datele personale ale autorului (data nasterii, pozitia profesionala, titlul didactic/stiintific, adresa institutiei in care lucreaza, nr. de telefon si fax)
- Titlul complet al articolului, numele integrale ale tuturor autorilor, citatia completa, cu data publicarii (numele complet al revistei, anul, volumul si paginile)
- Link catre articol, pe site-ul web al revistei
- Tipul articolului: programul se adreseaza prioritar articolelor originale 
- Revista: numele complet, categoria ISI in care este indexata (ex: “Cardiac & Cardiovascular Systems”), ultimul factor de impact disponibil (ex: F.I. / 2010 pentru articolele publicate in 2011)
- ISSN-ul revistei
- numele editorului sef al revistei si adresa sa

Aplicatia va fi insotita de copia articolului in cauza in forma sa finala (pdf), precum si o declaratie pe proprie raspundere semnata de autorul corespondent, prin care se confirma exactitatea datelor furnizate.
 
Articolele nu se vor premia decat dupa indexarea lor in ISI Web of Science, iar comisia va stabili, dupa analizarea aplicatiei, rezultatul (de tip admis/respins), pentru cele admise stabilind si categoria in care se incadreaza articolul pentru premiere, si suma acordata.

 

Premierea excelenţei în cercetare în cardiologie

Bursa de cercetare a SRC

 

Conditii de inscriere:

• Membru SRC (cel putin in anul curent si anul precedent)

• Varsta ≤ 35 ani (nu va implini 36 de ani pana la 31 decembrie 2013

• Rezident in cardiologie sau specialist cardiolog

• Intelegere prealabila cu un centru gazda European, care accepta sa primeasca aplicantul si sa desfasoare proiectul de cercetare propus, punand la dispozitie infrastructura

• Aplicantul lucreaza in Romania

• Aplicantul nu mai este finantat dintr-o alta sursa pentru acelasi proiect

Aplicatia va fi trimisa Presedintelui SRC - in format electronic la: office@cardioportal.ro si in original la adresa: Societatea Romana de Cardiologie, Str.Avrig 63, sector 2, 021578 Bucuresti, si va cuprinde:

 

• CV aplicant (maximum 2 pagini)

 

• Memoriu de activitate aplicant

 

• Lista publicatiilor aplicantului: articole originale in extenso in reviste cu peer-review (indexate ISI sau PubMed). Se vor mentiona in lista citarile complete (numele complete ale tuturor autorilor, titlul articolului, numele complet al revistei, anul, volumul si paginile, ISSN-ul). Acolo unde este cazul se va mentiona si factorul de impact al revistei in care a aparut articolul.

 

• Se vor atasa separat toate articolele publicate in extenso (in format electronic, pdf)

 

• Pot fi enumerate separat abstractele publicate de aplicant in reviste ISI cu factor de impact: numele complete ale tuturor autorilor, titlul rezumatululi, titlul revistei in care a fost publicat, anul, volumul si pagina, ISSN-ul si factorul de impact al revistei.

 

• Propunere detaliata de studiu (in limba engleza) facuta de aplicant in colaborare cu centrul gazda, in care se va mentiona explicit durata proiectului (se pot finanta cel mult 12 luni)

 

• Doua scrisori de recomandare: de la Seful Clinicii in care lucreaza si de la inca o persoana din afara Clinicii respective, care cunoaste activitatea aplicantului

 

• Scrisoare de la seful Clinicii / Departamentului european in care urmeaza sa se desfasoare proiectul, in care se mentioneaza explicit acordul acestuia pentru derularea proiectului si suportul bursierului pe toata durata derularii proiectului

 

• Declaratie pe proprie raspundere a aplicantului ca nu mai este finantat dintr-o alta sursa pentru acest proiect Toate documentele de mai sus tebuie sa ajunga la sediul SRC pana in data de 20 decembrie 2013.

 

Suma estimativa pusa la dispozitie de catre SRC: 18.000 Euro pentru 12 luni (1.500 Euro/luna, din care se vor achita toate taxele si impozitele aferente)

Principalele criterii de evaluare:

- valoarea proiectului propus si potentialul proiectului de a se finaliza prin publicatii in reviste ISI cu factor de impact;

 

- CV-ul aplicantului;

 

- nivelul centrului gazda si potentialul acestuia de a sustine cu succes derularea proiectului

 

Data limita propusa pentru primirea aplicatiilor: 20 decembrie 2013