PROGRAM CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2015

Criteriile de eligibilitate sunt:
- membru al Societății Române de Cardiologie (cu taxa la zi)
- vârsta sub 36 ani
- nu a avut anterior nici o participare la congresele ESC
- nu a avut (ca prim autor) abstracte acceptate la congresele ESC
- cont "MyESC" –actualizat
 
În cazul în care vor fi mai mult de 25 de înscriși eligibili se vor aplica criteriile de departajare.
 
Criteriile de departajare sunt următoarele, aplicate în această ordine :
 
1. criteriul proporționalității: bursele vor fie repartizate pe centre în funcție de nr de înscriși eligibili per centru după următoarea formulă :
 
nr de burse per centru=
                                                
 
2. criteriul științific: activitatea științifică din anul precedent
(evaluată conform grilei)
 
Articole publicate in extenso în reviste ISI Thomson Reuters, cu factor de impact
• în reviste ISI cu factor de impact
(autor prim/ultim/corespondent)  50 puncte X factor de impact
• în reviste ISI cu factor de impact
(coautor)  25 puncte X factor de impact
Articole publicate in extenso în reviste indexate ISI sau BDI
• în proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI web of Knowledge
(autor prim/ultim/corespondent) 20 puncte X factor de impact
• în proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI web of Knowledge
(coautor) 10 puncte X factor de impact
• în reviste cotate BDI (autor prim/ultim/corespondent) 10 puncte
• în reviste cotate BDI (coautor) 5 puncte
• în volume ale unor manifestări științifice indexate BDI(autor) 5 puncte
• în volume ale unor manifestări științifice indexate BDI(coautor)    2,5 puncte
 
 
 
Participare efectivă manifestări științifice
comunicări orale prim/ultim autor – manifestare internațională 6 puncte
comunicări orale coautor – manifestare internațională 4 puncte
poster prim autor/ultim autor – manifestare internațională 3 puncte
poster coautor – manifestare internațională 2 puncte
comunicări orale prim/ultim autor – manifestare națională  2 puncte
comunicări orale coautor – manifestare națională 1 punct
poster prim autor/ultim autor – manifestare națională 0,5 puncte
poster coautor – manifestare națională  0,25 puncte

 
PROPUNERILE SE TRIMIT PE ADRESA DE EMAIL office@cardioportal.ro PANA CEL TARZIU LA DATA DE 22 MARTIE 2015.