23 februarie 2007 – Proiectul SAPHIRE

Proiect finanţat de Comisia Europeană, Sixth Framework Program (FP6)
Acronimul proiectului: SAPHIRE
Numele proiectului: Monitorizare inteligentă în sănătate bazată pe o platformă de interoperabilitate semantică
Prioritatea: 2.4.13 Întărirea integrării cercetării bazate pe informatică şi tehnologie într-o Europă lărgită; focus: eHealth

 

Proiectul SAPHIRE are ca scop dezvoltarea unei monitorizări inteligente în sănătate şi a unui suport de decizie clinică pe o platformă ce integrează datele obţinute de la senzori fără fir cu datele de la fişierul medical electronic. În proiectul SAPHIRE, monitorizarea pacienţilor se realizează prin folosirea unui tehnologii de agent în care “comportarea agentului” va fi susţinută de sisteme de decizie clinică inteligentă bazate pe ghiduri computerizate de practică medicală. Sistemul va accesa istoricul medical al pacientului din fişierul electronic medical prin servicii web îmbogăţite semantic pentru a aborda problema interoperabilităţii.

Pagina web a proiectului şi partenerii implicaţi pot fi vizualizate la adresa:

http://www.srdc.metu.edu.tr/webpage/projects/saphire/index.php

Sistemul de îngrijire medicală şi monitorizare inteligentă va fi dezvoltat prin două aplicaţii-pilot, una pentru îngrijirea la domiciliu a pacienţilor cardiovasculari în Germania (SSK) şi alta pentru monitorizarea pacienţilor cardiovasculari în Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgenţă din Bucureşti (SCUB). Pentru a subscrie la primirea de date clinice critice, medicii vor folosi un program bazat pe web care va indica alarmele dorite, pragurile de alertă, metodele de livrare (sms/e-mail/Web/pager) şi va construi o listă a problemelor pacientului. Figura 1 arată arhitectura generală a  sistemului SAPHIRE.

Aplicaţia pe spital va folosi analiza în timp real a datelor de la senzori, pe care o va integra cu datele din fişierul medical electronic, transmiţând ulterior aceste date într-un sistem de scheme logice dezvoltate pe baza Ghidurilor de Sindroame Coronariene Acute ale ESC modelate în ghiduri computerizate, pentru a genera alerte şi recomandări clinice. Design-ul aplicaţiei pilot pe spital este redat în figura 2, iar un exemplu de schemă logică bazată pe ghiduri în  figura 3.

Proiectul este în curs de desfăşurare şi va fi finalizat în 2008.


Download the english version of the announcement