ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE, 18 septembrie 2015, Sinaia

ASOCIATIA „SOCIETATEA ROMÂNA DE CARDIOLOGIE” (SRC), cu sediul în
Bucuresti, sector 2, strada Avrig nr. 63, constituita în temeiul sentintei civile nr. 2005 din
23.08.1990 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti în dosarul nr. 2047/PJ/1990,
înscrisa în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti
sub nr. 17/29.11.2005, având codul de identificare fiscala RO5679116, convoaca Adunarea
Generala a membrilor Societa.ii Române de Cardiologie, pentru data de 18 septembrie
2015, ora 15.30, Sala Teatru, Centrul International de Conferinte, Sinaia.

Convocator Adunarea Generala - 18 septembrie 2015, Sinaia

Modificari in statutul SRC

REGULAMENT CURSURI SRC
Regulament acceptare_adoptare Ghiduri ESC actual
Regulament publicatia INFOCARD
Regulament Scoala de Vara actual
Regulament Sesiunea Postere moderate actual
Regulament sesiunea rezidentilor actual
Regulament Sesiunea Tinerilor Cercetatori actual
RAPORTUL TREZORIERULUI
RAPORT DE ACTIVITATE SRC