Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular

Contract nr. POCU/805/4/9/137424

Institutul Național de Sănătate Publică în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, Societatea Română de Cardiologie, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, implementează începând cu data de 29 iulie 2020 proiectul: „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” - Contract nr. POCU/805/4/9/137424.

Pe o perioadă de 4 ani (iulie 2020 – decembrie 2023), partenerii din proiect vor derula atât activități de promovare și susținere a stilului de viață sănătos, cât și de prevenire și tratare a afecțiunilor cardiologice în rândul populației din cele 8 regiuni de dezvoltare.

Scopul proiectului este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate, screeningul pentru identificarea pacienților cu risc cardiovascular. Proiectul își propune ca de serviciile de screening să benefecieze 165 001 persoane, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile, iar de programele de formare să beneficieze 900 de specialiști implicați în derularea screeningului, în vederea asigurării unui înalt nivel de competențe.

Dintre rezultatele previzionate în urma derulării proiectului enumerăm: 165.001 persoane beneficiare de screening pentru riscul cardiovascular; deschiderea a 8 centre regionale de screening cardiovascular;  165.001 persoane mobilizate la medicul de familie; 4000 de persoane care beneficiază de măsuri de acompaniere la screening cardiovascular; 4000 persoane cu trimitere la specialist; elaborarea metodologiei de screening cardiovascular pentru identificarea pacienților care prezintă factori de risc crescut; elaborarea unui protocol pentru serviciile de sprijin acordat grupului țintă; elaborarea de rapoarte de situație extrase din Registrul național al pacienților cu risc cardiovascular; elaborarea unui curriculum de formare acreditat la nivel național; campanie de informare și conștientizare derulată la nivel național, regional/local.

Valoarea totală a proiectului este de 96.544.958,23 lei din care finanțarea UE este de                       81.335.377,53 lei, iar valoarea nerambursabilă este de 88.528.451,63 lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 Mai multe informații se pot găsi pe site-ul www.insp.gov.ro sau la adresa de e-mail: alexandra.cucu@insp.gov.ro

Comunicat de Presa_INSP_Cardio_final