Scop si activitate

Grupul de Lucru de Cardiologie Experimentală își propune să îi reunească în rândurile sale pe toți cei interesați de domeniul cercetării cardiovasculare experimentale și să reprezinte în același timp o platformă unde se întâlnesc cercetători din domeniile clinic, experimental și translațional, pentru a discuta și a elabora împreună proiecte de cercetare multidisciplinare, care să vizeze elucidarea mecanismelor fiziopatologice ale bolilor cardiovasculare, identificarea de noi ținte terapeutice și de potențiali markeri diagnostici și dezvoltarea de noi strategii terapeutice. Prin aducerea descoperirilor din laboratoarele de cercetare la patul bolnavului și prin investigarea observațiilor clinice în laboratoarele de cercetare experimentală, acest grup de lucru își propune să creeze premisele unor proiecte de cercetare translaționale în spiritul “from bench to bedside and back”.

Principalele obiective ale Grupului de Lucru de Cardiologie Experimentală sunt:

 • promovarea activităților de cercetare cardiovasculară, prin inițierea și coordonarea unor proiecte colaborative, multicentrice;
 • diseminarea celor mai relevante rezultate ale cercetării cardiovasculare experimentale prin prezentări la conferințe, congrese și cursuri desfășurate sub egida Societății Române de Cardiologie și prin publicații în Revista Română de Cardiologie;
 • asigurarea formării teoretice și practice a tinerilor cardiologi în domeniul cercetării cardiovasculare experimentale prin cursuri, workshop-uri și școli de vară pe teme de metodologia cercetării, probleme de etica cercetării, analiză statistică, proceduri experimentale, ș.a., precum și prin susținerea acestora în vederea participării la stagii de pregătire în laboratoare de cercetare din țară și din străinătate;
 • colaborarea cu celelalte grupuri ale Societății Române de Cardiologie prin participarea la manifestările organizate de acestea cu prezentări mecanistice / translaționale, precum și prin identificarea împreună cu acestea a unor teme de cercetare noi, ghidate de problemele clinice cele mai relevante;
 • implicarea în proiectele și activitățile Council on Basic Cardiovascular Science al Societății Europene de Cardiologie.

Grupul de Lucru de Cardiologie Experimentală își propune de asemenea să reprezinte un forum care să permită schimburi de idei pe tema unor proiecte de cercetare prezente sau viitoare, care să le permită cercetătorilor să interacționeze rapid și să găsească împreună cele mai adecvate soluții la problemele cu care se confruntă în activitatea lor și care să medieze în același timp legăturile dintre cardiologii clinicieni și cei implicați în activitățile de cercetare experimentală în acest domeniu. Grupul își propune totodată să identifice potențiale surse de finanțare pentru proiectele de cercetare ale membrilor săi, să inițieze proiecte multicentrice și să sprijine echipele de cercetare în elaborarea propunerilor de proiecte și în activitățile de management și să promoveze desfășurarea de proiecte multidisciplinare, în colaborare cu specialiști din domenii conexe (diabetologie, nefrologie, neurologie, chirurgie cardiovasculară, ș.a.).

Activitate

Grupul de Lucru de Cardiologie Experimentală desfășoară activități educaționale, științifice și practice.

Activitatea educațională a Grupului de Lucru de Cardiologie Experimentală include:

 • organizarea anuală a unor cursuri teoretice, în diferite centre din țară, în cadrul cărora sunt abordate probleme legate de elaborarea proiectelor de cercetare, de identificarea potențialelor surse de finanțare, de managementul proiectelor de cercetare, analiză statistică, alegerea revistelor științifice în vederea publicării de articole științifice, redactarea lucrărilor științifice, ș.a.;
 • sprijinirea participării unor tineri cercetători la Școala de Vară organizată de Council on Basic Cardiovascular Science al Societății Europene de Cardiologie;
 • participarea în calitate de colaboratori la manifestările și cursurile organizate de celelalte grupuri de lucru ale Societății Române de Cardiologie cu prezentări care abordează mecanismele implicate în patologia și terapia cardiovasculară.

Activitatea științifică a Grupului de Lucru de Cardiologie Experimentală include:

 • elaborarea de proiecte de cercetare colaborative, multicentrice, în vederea depunerii lor în competiții naționale și internaționale, prin coagularea cercetătorilor cu domenii de activitate similare și/sau complementare;
 • elaborarea de lucrări științifice comune ale membrilor Societății Române de Cardiologie din diverse centre din România și din străinătate pe teme de interes comun (position papers, expert opinion, reviews, ș.a.);
 • identificarea, în colaborare cu celelalte grupuri de lucru ale Societății Române de Cardiologie, a temelor de cercetare cele mai relevante din punct de vedere clinic și elaborarea de proiecte de cercetare multidisciplinare;
 • susținerea de prezentări pe teme de cercetare cardiovasculară experimentală în cadrul congreselor și cursurilor organizate de Societatea Română de Cardiologie;
 • susținerea activă a Revistei Române de Cardiologie.

Activitatea practică a Grupului de Lucru de Cardiologie Experimentală include:

 • asigurarea suportului activ, științific și tehnic, necesar membrilor Societății Române de Cardiologie în vederea elaborării de proiecte de cercetare, identificării de potențiale surse de finanțare, realizării managementului proiectelor de cercetare, alegerii revistelor științifice în vederea publicării de articole științifice, ș.a.;
 • participarea anuală a cel puțin unui membru al grupului de lucru ca lector la Școala de Vară a Tinerilor Cardiologi pentru a completa formarea tinerilor în domeniul cercetării cardiovasculare;
 • colaborarea activă cu Clubul Tinerilor Cardiologi;
 • asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea de către tinerii cardiologi (doctoranzi, post-doctoranzi) a unor stagii de perfecționare în laboratoare de cercetare din țară și din străinătate;
 • dezvoltarea de relații de colaborare cu universități și laboratoare de cercetare din țară și din străinătate, cu societăți/grupuri de lucru omonime din alte țări europene și cu societăți complementare din țară și din străinătate, prin participarea în cadrul activităților organizate de Council on Basic Cardiovascular Science al Societății Europene de Cardiologie, invitații bilaterale la diferite manifestări științifice, colaborări în proiecte de cercetare, ș.a.;
 • postarea de informații științifice relevante pe pagina web a grupului de lucru și actualizarea permanentă a informațiilor relevante în domeniul cercetării cardiovasculare;
 • crearea unui registru național care să furnizeze o statistică cât mai apropiată de realitățile actuale privind proiectele de cercetare cardiovasculară experimentală desfășurate în România și care să poată fi utilizat inclusiv în vederea înaintării unei propuneri către autoritățile naționale și internaționale de finanțare a cercetării în acest domeniu;
 • elaborarea unui catalog online, disponibil tuturor membrilor Societății Române de Cardiologie, cu echipamentele disponibile în centrele de cercetare experimentală din țară, cu competențele de care dispun aceste centre și cu modelele experimentale animale sau celulare cu care există experiență, în vederea facilitării dezvoltării de colaborări între diferitele centre de cercetare și de proiecte multidisciplinare (clinic-experimental).

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: