CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2020

“CARDIOLOGISTS OF TOMORROW” este o inițiativă a Societății Europene de Cardiologie (ESC) și a Societății Romane de Cardiologie, oferind tinerei generații de cardiologi oportunitatea de a participa la Congresul European de Cardiologie.

Societatea Europeană de Cardiologie va acorda înscrierea gratuită la congres pentru 25 de tineri cardiologi din România.

In plus, in limita fondurilor disponibile, Societatea Romana de Cardiologie va asigura costurile necesare transportului (prin achizitionarea biletelor de zbor) si/sau cazarii (rezervare camera dubla, 2 persoane/camera), cu obligatia tinerilor cardiologi de a participa la activitatile desfasurate de catre SRC la Congresul European si National (sustinerea stand, buletine informative, editarea ulterioara a “newsletter” SRC de la congresul national, etc.).

Condițiile de înscriere, conform cerintelor ESC, sunt:

 • membru al Societății Române de Cardiologie (cu taxa la zi) (înscrierea în Societatea Română de Cardiologie până la data de 10 februarie 2020)
 • vârsta sub 40 ani sau medic rezident
 • autor al unui abstract trimis pentru congresul ESC (dovada trimiterii)
 • cont "MyESC" actualizat
 • calitatea de ESC Profesional Member

Se transmit pe adresa de email a SRC (office@cardioportal.ro) până la data de 30 martie 2020 urmatoarele documente:

 • cerere de includere in program cu mentionarea obligatorie a ID ESC
 • dovada trimiterii abstractului pentru congresul ESC (ulterior se va trimite dovada acceptarii abstractului)
 • copie a cartii de identitate
 • CV - care sa cuprinda criteriile de departajare

După analizarea tuturor cererilor, un comitet stabilit de Biroul de Conducere al SRC va definitiva lista finală a candidatilor.

Criterii de departajare:

 1. Candidatul este autor principal/co-autor la cel putin un abstract/caz clinic trimis pentru congresul ESC 2020 (cu dovada trimiterii de pe site-ul ESC);
 2. Articole publicate in extenso în reviste ISI Thomson Reuters, cu factor de impact (cu precizarea: titlul articol, autori, revista, anul, volumul, paginile, FI al revistei);
 3. Articole publicate in extenso în reviste PUBMED (cu precizarea: titlul articol, autori, revista, anul, volumul, paginile);
 4. Rezumate publicate (cu precizarea: titlul rezumat, autori, revista, anul, volumul, paginile) in: proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI Web of Knowledge; în volume ale unor manifestări științifice nationale.
 5. Participarea activa la actiuni ale SRC (se vor preciza activitatea si rolul avut de candidat).
 6. Canditatii care nu au beneficiat pana in prezent de participare la congresul ESC prin initiativa Cardiologists of Tomorrow vor avea prioritate in procesul de selectie.

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: