PROGRAM CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2015

Criteriile de eligibilitate sunt:
- membru al Societății Române de Cardiologie (cu taxa la zi)
- vârsta sub 36 ani
- nu a avut anterior nici o participare la congresele ESC
- nu a avut (ca prim autor) abstracte acceptate la congresele ESC
- cont "MyESC" –actualizat

În cazul în care vor fi mai mult de 25 de înscriși eligibili se vor aplica criteriile de departajare.

Criteriile de departajare sunt următoarele, aplicate în această ordine :

  1. Co-autor la cel putin un abstract/caz clinic trimis pentru congresul ESC 2015 (cu dovada trimiterii de pe site-ul ESC);
  2. Articole publicate in extenso în reviste ISI Thomson Reuters, cu factor de impact (cu precizarea: titlul articol, autori, revista, anul, volumul, paginile, FI al revistei);
  3. Articole publicate in extenso în reviste PUBMED sau in Revista Romana de Cardiologie (cu precizarea: titlul articol, autori, revista, anul, volumul, paginile);
  4. Rezumate publicate (cu precizarea: titlul rezumat, autori, revista, anul, volumul, paginile):
  • în proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI web of Knowledge;
  • în volume ale unor manifestări științifice nationale.

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: