Rapoarte

Activitatea Grupului de lucru de Cardiopatie Ischemică 2014-2017

Principala realizare a GL Cardiopatie Ischemică a fost însăşi activarea acestui grup de lucru. În acest scop, prima etapă a fost cooptarea în GL a cardiologilor implicaţi în centrele de infarct, în laboratoarele de cateterism şi în USTAC. În acest fel, numărul de membri a GL Cardiopatie Ischemică a crescut spectaculos, de la 71 în 2014 la 165 în 2017. A doua etapă a constat în implicarea a cât mai multor membri în activităţile grupului. Sesiunile de la congres şi conferinţă, tematica de la cursuri au fost decise în consultare cu o parte din membrii GL. Conducerea grupului a avut evidenţa exactă a membrilor şi a putut comunica frecvent cu cei mai mulţi din aceştia.

Cursurile organizate de GL Cardiopatie Ischemică au fost importante pentru că au prezentat aspecte noi, cu viză practică îndeosebi, privind boala coronariană. Tematica a fost schimbată în fiecare an şi, mai mult, fiecare curs a fost deosebit de precedentul, chiar în cursul aceluiaşi an. Cursurile au constituit, de fiecare dată, un prilej de colaborare între medicii din Bucureşti şi cei din centrul în care s-a ţinut cursul. O singură dată am putut realiza un curs comun cu GL Cardiologie Intervenţională, în martie 2016, la Braşov, reuşita fiind deplină.

Considerăm că organizarea sesiunilor de la congres şi conferinţă de către grupurile de lucru constituie una dintre deciziile cele mai salutare a Consiliului de Conducere a SRC. Aceasta a dus la sesiuni deosebit de atractive, la subiecte inedite şi la ieşirea la rampă a multor cardiologi mai tineri şi talentaţi care n-ar fi avut altfel prilejul să fie cunoscuţi. Pasul înapoi observat la congresul actual sperăm că este circumstanţial şi tranzitoriu. GL Cardiopatie Ischemică s-a străduit să aibă sesiuni interesante, diverse, atât la congres, cât şi la conferinţă şi de cele mai multe ori a reuşit.

Am sprijinit indirect activitatea ştiinţifică prin insistenţa prin care am convins membrii GL Cardiopatie Ischemică să publice articole în Romanian Journal of Cardiology. S-au remarcat prin activitate colegii din Târgu Mureş, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti, deşi ultimul sub potenţialul aşteptat (peste 50% din membrii grupului sunt din Bucureşti). În Progrese în Cardiologie au fost  publicate articolele bune de sinteză de către membrii grupului nostru de lucru.

Am iniţiat publicarea pe site-ul cardioportal al SRC a unor scurte puneri la punct pe un subiect practic sau o patologie mai rară. Aceste scurte articole sunt făcute pentru a pune la îndemâna colegilor o informare rapidă şi bine documentată, în limba română, acum când revista SRC este în engleză şi are în primul rând scopuri ştiinţifice şi nu metodologice. În scrierea acestor articole, am cooptat colegi din mai multe centre de cardiologie, insistând pe domeniul de interes al fiecăruia. Fiecare articol are la sfârşit un comentariu editorial scris de un coleg cu experienţă sau interes în domeniul respectiv. Această activitate publicistică susţinută (apariţie iniţial săptămânală şi ulterior bisăptămânală) are şi scopul creşterii interesului pentru cardioportal, site-ul central al SRC. Dealtfel construirea paginii GL Cardiopatie Ischemică şi actualizarea periodică a acesteia a constituit o preocupare continuă pentru grupul nostru.

Membrii GL Cardiopatie Ischemică au tradus ghidurile europene de revascularizare miocardică şi de NSTEMI. Am rămas datori cu aprecierea critică a ghidurilor înainte de andorsare.

Programul STEMI a constituit o preocupare continuă a GL Cardiopatie Ischemică. Am încercat să identificăm unde sunt disfunctionalităţile din acest program care au făcut ca succesul iniţial să se atenueze în ultimii ani, astfel că mortalitatea intraspitalicească să crească de la 7,9% (cea mai joasă din toată istoria României) în 2012 la 10% în 2015. Pentru aceasta, ne-am consultat de mai multe ori cu medicii implicaţi în acest program (direct, prin chestionar, prin sesiuni la congres) şi am putut identifica o serie de cauze pe care le vom sintetiza într-un scurt raport.

Nu am reuşit să iniţiem un registru de angină stabilă sau de NSTEMI şi suntem neîncrezători că acest lucru este fezabil, atât timp cât nici măcar registrul RO-STEMI nu se mai ţine. Considerăm că în organizarea medicală actuală, în care secţiile de cardiologie de la spitalele judeţene mari nu reuşesc să-şi completeze numărul de cardiologi, nici nu se concepe o cerere de sarcină suplimentară. Actualmente, considerăm că registre pot fi ţinute doar pe patologie mai rară referită centrelor universitare, singurele spitale în care mâna de lucru calificată este mai aproape de cerinţe.

Nu am făcut educaţie pentru public, aceasta intrând în competenţa Fundaţiei Inimii.

Ca şi grup de experţi în cardiopatie ischemică considerăm că puteam face mai mult în analiza ghidurilor şi a activităţii în acest domeniu. Sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai curând.

 

Dr. Adrian Mereuţă, preşedinte al GL Cardiopatie Ischemică

Dr. Camelia Nicolae, secretar al GL Cardiopatie Ischemică

Activitatea Grupului de lucru de Cardiopatie Ischemică 2014-2017- format PDF

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: