Programul de susținere a tinerilor cardiologi 2024

Programul de susținere a tinerilor cardiologi este o inițiativă a Societății Europene de Cardiologie (ESC) și a Societăților Naționale de Cardiologie, oferind tinerei generații de cardiologi oportunitatea de a participa la Congresul European de Cardiologie, cea mai importantă manifestare științifică de profil din lume.

Societatea Europeană de Cardiologie va acorda înscrierea gratuită la Congresul ESC care va avea loc la Londra între 30 august și 2 septembrie 2024 pentru 25 de tineri cardiologi din România.

În plus, în limita fondurilor disponibile, Societatea Română de Cardiologie va acorda câștigătorilor o sumă de 500 euro pentru decontarea costurilor de transport și / sau de cazare pentru participarea onsite.

Condiții de înscriere:

 • Participantul este membru activ al Societății Române de Cardiologie (cu cotizație plătită);
 • Vârsta: <40 ani;
 • Autor al unui abstract pentru Congresul ESC (cu dovada acceptării);
 • Contul „My ESC” actualizat;
 • Calitatea de ESC Professional Member.

Se transmit pe adresa de email a SRC (office@cardioportal.ro), până la data de 1 martie 2024 (inclusiv), următoarele documente:

 • cererea de includere în program, cu menționarea obligatorie a ID ESC;
 • dovada trimiterii abstractului pentru congresul ESC (ulterior, se va trimite dovada acceptării abstractului);
 • dovada ESC Professional Member;
 • copie a cărții de identitate;
 • CV - care să cuprindă criteriile de departajare.

După analizarea tuturor cererilor, un comitet stabilit de către Biroul de Conducere al SRC va definitiva lista candidaților.

Criterii de departajare:

 1. Candidatul este autor principal /co-autor la cel puțin un abstract / caz clinic acceptat pentru congresul ESC 2024 (cu dovada acceptării de pe site-ul ESC);
 2. Articole publicate in extenso în reviste ISI, cu factor de impact (cu detalii: titlul articolului, autori, revista, anul, volumul, paginile, FI al revistei);
 3. Articole publicate in extenso în reviste indexate PubMed (cu detalii: titlul articolului, autori, revista, anul, volumul, paginile);
 4. Rezumate publicate (cu precizarea: titlul rezumatului, autori, revista, anul, volumul, paginile) în:
 • proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI Web of Knowledge;
 • în volume ale unor manifestări științifice nationale.
 1. Participarea activă la acțiuni ale SRC (se vor preciza activitatea și rolul avut de către candidat).

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: