CARDIOLOGISTS OF TOMORROW 2018

“CARDIOLOGISTS OF TOMORROW” este o inițiativă a Societății Europene de Cardiologie (ESC) și a Societăților Naționale de Cardiologie, oferind tinerei generații de cardiologi oportunitatea de a participa la Congresul European de Cardiologie.

Societatea Europeană de Cardiologie va acorda înscrierea gratuită la congres pentru 25 de tineri cardiologi din România. In plus, in baza parteneriatului ESC/SRC, se vor oferi 6 granturi, in valoare de 850 de euro fiecare, pentru primii 6 candidati de pe lista de 25 (conform nominalizarii SRC). Conform parteneriatului ESC/SRC, 3 granturi sunt oferite de catre ESC si 3 de catre SRC.

In plus, in limita fondurilor disponibile, Societatea Romana de Cardiologie va asigura costurile necesare transportului (prin achizitionarea biletelor de zbor) si/sau cazarii (rezervare camera dubla, 2 persoane/camera) pentru restul de 19 tineri cardiologi, cu obligatia acestora de a participa la activitatile desfasurate de catre SRC la congresul European si national (sustinerea stand, buletine informative, editarea ulterioara a “newsletter” SRC de la congresul national, etc.).

Condițiile de înscriere sunt:

 • membru al Societății Române de Cardiologie si al Societatii Europene de Cardiologie (cu taxa la zi) (înscrierea în Societatea Română de Cardiologie până la data de 14 februarie 2018)
 • vârsta sub 36 ani
 • autor al unui abstract trimis pentru congresul ESC (dovada trimiterii)
 • cont "MyESC" de pe site-ul ESC actualizat

Se transmit pe adresa de email a SRC (office@cardioportal.ro) până la data de 2 martie 2018 urmatoarele documente:

 • cerere de includere in program cu mentionarea pe proprie raspundere ca indepliniti conditiile stabilite
 • dovada trimiterii abstract/caz clinic pentru congresul ESC
 • copie a cartii de identitate
 • CV

După analizarea tuturor cererilor, un comitet stabilit de Biroul de Conducere al SRC va definitiva lista finală a candidatilor.

Criterii de departajare:

 1. Candidatul este autor principal/co-autor la cel putin un abstract/caz clinic trimis pentru congresul ESC 2018 (cu dovada trimiterii de pe site-ul ESC);
 2. Articole publicate in extenso în reviste ISI Thomson Reuters, cu factor de impact (cu precizarea: titlul articol, autori, revista, anul, volumul, paginile, FI al revistei);
 3. Articole publicate in extenso în reviste PUBMED (cu precizarea: titlul articol, autori, revista, anul, volumul, paginile);
 4. Rezumate publicate (cu precizarea: titlul rezumat, autori, revista, anul, volumul, paginile) in:
 • proceedings la congrese ce se găsesc pe ISI Web of Knowledge;
 • în volume ale unor manifestări științifice nationale.
 1. Participarea activa la actiuni ale SRC (se vor preciza activitatea si rolul avut de candidat).

In cadrul acestei sectiuni puteti consulta: